CESIUNE: INCLUDERE/ EXCLUDERE ASOCIAT

Daca ati hotarat sa vindeti societatea comerciala, sau parti sociale (ori actiuni, in cazul societatii pe actiuni) din aceasta, atunci mentiunea pe care trebuie sa o inregistrati la Oficiul Registrului Comertului este cea privind cesiunea (de parti sociale, respectiv de actiuni, dupa caz).

La demararea procedurii sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/ asociatilor, si de copii ale actelor societatii comerciale.

Acte necesare cesiune firma/ cesiune parti sociale sau actiuni:

In urma unor modificari legislative recente, cesiunea unei societati comerciale se realizeaza printr-o singura etapa, ce presupune, ca timp, 5-7 zile lucratoare - Bucuresti si Ilfov / 10-15 zile lucratoare - alte judete - din momentul in care dosarul este inregistrat la Registrul Comertului. 

In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori.

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind orice procedura,va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: [email protected].

Daca v-ati hotarat, ne puteti gasi la oricare din sediile noastre:

  • Sediul central situat in: Str. Dealul Tugulea, nr. 77, Bucuresti, sector 6 sau la unul din sediile secundare:
  • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
  • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
  • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
  • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
  • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.