POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Masuri tehnice si organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat in cadrul societatilor din cadrul grupului Reinvent Consulting

Incepand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare si se aplica la nivel European regulamentul GDPR (General Data Protection Regulation), ce reglementeaza protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor informatii.

Regulamentul defineste datele cu caracter personal drept „orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

Grupul Reinvent Consulting respecta dispozitiile legale  referitoare  la protectia datelor cu caracter personal (a clientilor, partenerilor, colaboratorilor, angajatilor etc.), iar la nivel intern are stabilite proceduri si masuri menite sa protejeze datele cu caracter personal si totodata sa previna prelucrarea neautorizata sau ilegala a acestora.

Masuri Reinvent Consulting protectie date cu caracter personal:

1.Identificarea si autentificarea utilizatorului
Prin utilizator se intelege orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. Utilizatorii, pentru a capata acces la o baza de date cu caracter personal, trebuie sa se identifice. Identificarea se poate face prin introducerea codului de identificare de la tastatura (un sir de caractere). Fiecare utilizator are propriul sau cod de identificare. Niciodata mai multi utilizatori nu pot sa aiba acelasi cod de identificare. Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioada mai indelungata sunt dezactivate si distruse dupa un control prealabil intern al operatorului. Perioada dupa care codurile trebuie dezactivate si distruse este de o luna. Orice cont de utilizator este insotit de o modalitate de autentificare. Autentificarea poate fi facuta prin introducerea unei parole. Parolele sunt siruri de caractere, combinatii de litere si cifre. La introducerea parolelor acestea nu sunt in clar pe monitor. Sistemul informational refuza automat accesul unui utilizator dupa 5 introduceri gresite ale parolei. Orice utilizator care primeste un cod de identificare si un mijloc de autentificare trebuie sa pastreze confidentialitatea acestora si isi asuma raspunderea. Administrarea si gestionarea conturilor de utilizator se face de catre Departamentul IT, prin anumiti utilizatori autorizati sa revoce sau sa suspende un cod de identificare si autentificare, daca utilizatorul acestora si-a dat demisia ori a fost concediat, si-a incheiat contractul, a fost transferat la alt serviciu si noile sarcini nu ii solicita accesul la date cu caracter personal, a abuzat de codurile primite sau daca va absenta o perioada indelungata. Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de conducerea unitatii.

2.Tipul de acces
Utilizatorii trebuie sa acceseze numai datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu. Pentru aceasta sunt stabiite tipurile de acces dupa functionalitate (cum ar fi: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) si dupa actiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (cum ar fi: scriere, citire, stergere), precum si proceduri privind aceste tipuri de acces. Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu vor avea acces la datele cu caracter personal. Operatorul va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal dupa ce acestea au fost transformate in date anonime. Compartimentul care asigura suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri exceptionale. Autorizarea pentru prelucrarea de date cu caracter personal este limitata la utilizatorii departamentului de marketing din cadrul companiei.

3.Colectarea datelor
Compania desemneaza utilizatori autorizati pentru operatiile de colectare si introducere de date cu caracter personal in sistemul informational. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre utilizatori autorizati desemnati de operator. Compania ia masuri pentru ca sistemul informational sa inregistreze cine a facut modificarea, data si ora modificarii, precum si sa mentina datele sterse sau modificate.

4.Executia copiilor de siguranta
Intervalul de timp la care se executa copiile de siguranta ale bazelor de date cu caracter personal, precum si ale programelor folosite pentru prelucrarile automatizate este de 1 saptamana. Utilizatorii care executa aceste copii de siguranta sunt numiti intr-un numar restrans. Copiile de siguranta se stocheaza in alte camere, in fisete metalice, inchise, aflate in alta cladire. Compania ia lua masuri ca accesul la copiile de siguranta sa fie monitorizat.

5.Computerele si terminalele de acces
Computerele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi cu acces restrictionat. Daca pe ecran apar date cu caracter personal asupra carora nu se actioneaza o perioada de 5 minute, sesiunea de lucru se inchide automat. Terminalele de acces folosite in relatia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, sunt pozitionate astfel incat sa nu poata fi vazute de public si dupa o perioada de doua minute in care nu se actioneaza asupra lor, sesiunea se inchide automat.

6.Fisierele de acces
Compania ia masuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal sa fie inregistrata intr-un fisier de acces (numit log la prelucrarile automate) sau intr-un registru pentru prelucrarile manuale de date cu caracter personal. Informatiile inregistrate in fisierul de acces sau in registru vor fi:

codul de identificare (numele utilizatorului pentru bazele de date cu caracter personal manuale);

numele fisierului accesat (fisei);

numarul inregistrarilor efectuate;

tipul de acces;

codul operatiei executate sau programul folosit;

data accesului (an, luna, zi);

timpul (ora, minutul, secunda)

Pentru prelucrarile automate aceste informatii vor fi stocate intr-un fisier de acces general sau in fisiere separate pentru fiecare utilizator. Orice incercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, inregistrata. Compania va pastra fisierele de acces cel putin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe in cazul unor investigatii. Daca investigatiile se prelungesc, aceste fisiere se vor pastra atat timp cat se va considera necesar. Fisierele de acces trebuie sa faca posibila identificarea de catre operator sau de catre persoana imputernicita a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fara un motiv anume, in vederea aplicarii unor sanctiuni sau a sesizarii organelor competente.

7.Sistemele de telecomunicatii
Compania face periodic controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalitati in ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii. Sistemul de telecomunicatii este astfel conceput incat datele cu caracter personal sa nu poata fi interceptate sau transmise de oriunde. Pentru transmisia datelor cu caracter personal se folosesc metode de criptare , iar prin sistemele de telecomunicatii se transmit numai datele cu caracter personal strict necesare.

8.Instruirea personalului
In cadrul cursurilor de pregatire a utilizatorilor compania face informarea acestora cu privire la prevederile Legilor in vigoare pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, la cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de specificul activitatii. Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiti asupra confidentialitatii acestora si sunt avertizati prin mesaje care apar pe monitoarele de lucru. Utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.

9.Folosirea computerelor
Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) compania ia masuri care constau in:

interzicerea folosirii de catre utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;

informarea utilizatorilor in privinta pericolului privind virusii informatici;

implementarea unor sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor informatice;

dezactivarea, pe cat posibil, a tastei „Print screen”, atunci cand sunt afisate pe monitor date cu caracter personal, interzicandu-se astfel scoaterea la imprimanta a acestora.

10.Imprimarea datelor
Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizati pentru aceasta operatiune. Compania are proceduri interne specifice privind folosirea si distrugerea acestor materiale.

Legislatie aferenta GDPR

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;

Decizia nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP – privind incetarea aplicabilitatii unor acte normative cu caracter administrativ emise in aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

Decizia nr. 128 din 22 iunie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

Decizia nr. 133 din 3 iulie 2018 – ANSPDCP – privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a plangerilor;

Decizia nr. 174 din 18 octombrie 2018 – ANSPDCP – privind lista operatiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluarii impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal;

Orientari privind Consimtamantul in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259);

Ghidul privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit si adoptat in data de 5 aprilie 2017);

Ghidul privind Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (DPIA) si stabilirea daca o lucrare este „susceptibila sa genereze un risc ridicat” in sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248 rev.01) revizuit si adoptat in data de 4 octombrie 2017;

Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de munca (Articolul 29 – Grupul de lucru pentru protectia datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017.

Date cu caracter personal  prelucrate de grupul Reinvent Consulting:

In baza atributiilor sale legale, grupul REINVENT CONSULTING prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (nume si prenume, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, telefon/fax, adresa(domiciliu/resedinta), E-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome- studii, situatie familiala, date privind bunurile detinute, date bancare, obisnuinte/preferinte/comportament, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului, date privind sanctiuni disciplinare), prin mijloace automatizate/manuale, destinate tinerii evidentei clientilor/potentialilor clienti, consumatori/ potentialilor consumatori sau angajati.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare îndeplinirii atributiilor legale ale societatilor din grupul REINVENT CONSULTING, precum si în vederea emiterii si tinerii evidentei documentelor mai sus mentionate.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea societatilor din cadrul Grupului Reinvent Consulting de a tine evidenta datelor susmentionate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanele vizate, reprezentantii legali ai persoanelor vizate, asociatii si fundatii si autoritati publice centrale/locale.

Beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Date contact prelucrare date cu caracter personal

Daca doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite sau organizate de Grupul REINVENT CONSULTING cu sediul in Str. Splaiul Independentei Nr. 273, Sector 6, Bucuresti, ne puteti contacta la datele de contact din sectiunea aceasta.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, personal sau prin posta la sediul REINVENT CONSULTING, din Str. Splaiul Independentei Nr. 273, Sector 6, Bucuresti

Telefon/ fax: 021-318.69.60

Email [email protected] sau [email protected]