Servicii de audit financiar

contabilitate si audit financiar, Reinvent ConsultingRaportul auditorului financiar reflecta opinia acestuia asupra modului de intocmire si de reflectare in contabilitate a situatiei financiare a societatii comerciale, intr-o forma impartiala si credibila, respectand prevederile standardelor din domeniu. O asemenea misiune necesita nu numai expertiza contabila si o metodologie complexa, ci si resurse importante de timp si de tehnologie.

Auditorii sunt elita profesionala in domeniu. Ei activeaza in conformitate cu normele etice, standardele profesionale si prevederile legii, fiind inscrisi ca membri in Camera Auditorilor. Auditorii - experti in domeniul profesiei fiscal-financiar-contabile - au nu numai o pregatire teoretica superioara, ci si o indelunga experienta practica si recunoastere in domeniu ca fiind persoane cu o deosebita competenta.

Auditul financiar reprezinta activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatilor comerciale de catre auditori, in conformitate cu standardele de audit internationale. Are drept obiective: verificarea respectarii cadrului conceptual al contabilitatii, precum si verificarea si certificarea reflectarii in contabilitate a situatiilor financiare clar si complet, pe intreg exercitiul financiar, nefiind admise supra-evaluarea elementelor de active si a veniturilor, respectiv sub-evaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor. Pentru a putea exprima o opinie obiectiva si motivata asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale, auditorul financiar trebuie sa intruneasca cumulativ conditiile prevazute de lege.

Cadru legal aplicabil:

 • Ordonanta de Urgenta Nr. 75 din 1 Iunie 1999 privind activitatea de audit financiar,
 • Lege nr. 133 din 19 Martie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
 • Ordonanta de Urgenta Nr. 67 din 29 August 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
 • Hotarare de Guvern Nr. 983 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania,
 • Lege Nr. 12 din 9 Ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar,
 • Ordonanta de Urgenta nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate
 • Lege Nr. 82 din 24 Decembrie 1991, modificata, republicata 2008, Legea contabilitatii.
 • HOTARARE nr. 27 din 28 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputatie a auditorului financiar
 • HOTARAREA nr. 82 din 30 decembrie 2015 privind adoptarea Standardelor Internaționale de Control al Calitatii , Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare si Servicii Conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor , traduse si revizuite
 • HOTARAREA nr. 81 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 74 din 18 decembrie 2014 pentru aprobarea formularelor pentru raportarea anuala a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania
 • HOTARARE nr. 68 din 21 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de catre auditorii financiari a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului
 • HOTARARE nr.56 din 02 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internationale de audit intern
 • ORDONANTA DE URGENTA Nr. 37 din 29 Ianuarie 2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern
 • Hotararea Guvernului nr. 433 din 27 aprilie 2011 – privind regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Asiguram serviciul de preluare a documentelor

 

Audit financiar

analiza financiara a riscului, analiza economica, audit financiar, Reinvent ConsultingAuditarile sunt esentiale in:

 • adoptarea deciziilor economice importante;
 • hotararea valorii de cumparare/ vanzare a unei afaceri;
 • depistarea si evaluarea eventualelor deficiente de management;
 • evaluarea garantiilor pentru credite;
 • calculul profitului si distribuirea dividendelor s.a.

Serviciile de audit oferite de catre auditorii nostri intrunesc obiectivele de Credibilitate, Profesionalism, Calitate a serviciilor, Incredere, precum si principiile fundamentale de independenta si integritate a auditorilor, obiectivitate, competenta profesionala si atentie cuvenita, confidentialitate, standarde tehnice, conduita profesionala - exigente mentionate de normele metodologice in domeniu.

Auditori cu experienta indelungata va stau la dispozitie pentru:

 • Audit statutar;
 • Audit financiar;
 • Audit intern bazat pe analiza riscului;
 • Consultanta;
 • Certificari.

Protectia datelor cu caracter personal

Servicii de audit financiar

Angajamentul de audit se onoreaza pe baza de contract si respecta intru totul prevederile legii, hotararile si regulamentele Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Cadrul General de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborate de IASC si Standardele de Contabilitate Internationala si Nationale.

Onorariul va fi calculat avand in vedere tariful/ora (sau zi) pentru fiecare persoana angajata in misiune. Eventualele cheltuieli conexe legate de indeplinirea serviciilor profesionale (cheltuieli de transport, cazare etc.) vor fi acoperite de catre client, suplimentar fata de onorariile profesionale.

Pentru evaluarea cazului dumneavoastra si a onorariului, va rugam sa ne contactati telefonic, sau prin e-mail, in vederea programarii unei intalniri.

 

Asiguram serviciul de preluare a documentelor.

 

 

Oferta sediu social, Reinvent Consulting

 

reducere onorarii servicii juridice Reinvent Consulting

Incepe o afacere acum!

Alatura-te celor peste 30.000 de clienti Reinvent Consulting.

Infiinteaza online