Inchidere firma, radiere firma SRL: 540 RON - cost final, toate etapele juridice incluse

Atentie! Partea contabila este separata!

Dizolvare societate, lichidare patrimoniu, radiere firma

radiere firma inchidere firma Reinvent ConsultingOperatiunea de "Inchidere firma" sau "desfiintare firma" este un proces care parcurge 3 etape:

1. Dizolvare;

2. Lichidarea patrimoniului;

3.Radiere societate din evidenta Registrului Comertului de pe langa Tribunalul in raza caruia este inregistrat sediul social al societatii.

Pe scurt, Dizolvare-Lichidare-Radiere. Prevederile legii pot parea dificil de inteles pentru persoanele fara pregatire juridica, asa incat ne rezumam aici la a va oferi cateva informatii generale.
Dizolvarea poate fi consecinta unei situatii de drept sau de fapt si poate fi expresia vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare), sau a unor persoane, institutii, factori, imprejurari din exterior. Dizolvarea societatii comerciale pregateste etapa lichidarii patrimoniului.

In cazul lichidarii voluntare, dupa stingerea datoriilor catre creditorii societatii, asociatii pot cadea de acord cu privire la repartizarea activelor ramase. In cazul in care nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se deruleaza conform legii (cu numirea unui lichidator).

Pentru cazul lichidarii voluntare, daca societatea comerciala avea asociat unic, dupa plata eventualelor datorii, patrimoniul societatii este transmis, fara lichidare, catre asociatul unic si societatea inceteaza sa mai existe de la data expirarii termenului de introducere a opozitiei (daca nu s-a facut opozitie)/de la data la care hotararea de respingere a opozitiei (sau, dupa caz, care constata ca datoriile au fost acoperite) a devenit irevocabila.

In situatia in care societatea se gaseste in insolventa vadita, sau in insolventa iminenta, incetarea existentei persoanei juridice se va face prin procedura numita faliment.

Radierea decurge firesc dupa etapele amintite. Odata cu obtinerea certificatului de radiere, persoana juridica inceteaza sa mai existe.

Serviciul nostru de radiere a unei firme este complet. El integreaza atat munca juristilor, cat si pe cea a contabililor.

Tarife Inchidere SRL - include toate etapele: dizolvare, lichidare si radiere societate comerciala

 • 540 RON  (toate taxele incluse)- pentru asociat unic, include etapele de dizolvare/ lichidare/ radiere - Bucuresti si Ilfov;
 • 640 RON - alte judete.
 • Tarifele includ onorariul nostru, taxele de Registru (publicarea in Monitorul Oficial) si TVA.

Pentru fiecare asociat in plus se plateste aditional 50 lei. 

In functie de situatie, pretul pentru dizolvare-lichidare voluntara poate sa difere. Pretul final il veti afla in cadrul unei discutii cu unul dintre consultantii nostri.
Elementele luate in considerare in stabilirea pretului sunt:

 • numarul de asociati,
 • judetul in care este inregistrata societatea,
 • existenta sau inexistenta unei activitati anterioare a societatii,
 • existenta/inexistenta acordului asupra numirii unui lichidator,
 • altele.

Durata procedurii juridice este de cca 2-3 luni din momentul in care dosarul pentru prima etapa contine toate documentele.

Va putem asigura si serviciul de intocmire a situatiei financiare de lichidare:

 • Bilant de lichidare la Registrul Comertului si ANAF: 1320 RON

Factori care pot influenta pretul serviciului sunt: eventualele refaceri ale unor declaratii din urma, sau deplasari suplimentare, ori chiar refacerea intregii evidente financiar-contabile. 

TERMEN FINALIZARE COMPLETA: 4 - 6 LUNI.

Etape inchidere SRL

Asa cum am vazut, dizolvarea societatilor comerciale poate avea loc, conform legii, prin trecerea timpului stabilit ca durata a societatii, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia, declararea nulitatii societatii, hotararea adunarii generale, hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat - pentru motive temeinice, falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Dupa cum este vorba despre societati cu asociat unic sau cu mai multi asociati, cu acordul sau dezacordul asociatilor in ce priveste alegerea lichidatorului, putem vorbi despre mai multe tipuri de dizolvare voluntara, cu cate doua sau trei etape de parcurs, durata fiind de cca 2-3 luni din momentul in care dosarul cu documentele este pregatit pentru prima etapa.

 1. I. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu asociat unic - etape si acte necesare
 2.  
 3. Etapa 1:
 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia asociatului unic de dizolvare cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original),
 • Daca este cazul:
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
 • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu).
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a).

Etapa 2 - radiere societate

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original)
 • Situatia financiara de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale (copie)
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie)
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul).
 1.  
 2. II. Dizolvarea voluntara si lichidarea voluntara, societate cu doi sau mai multi asociati - etape si acte necesare

Etapa 1

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Decizia AGA de dizolvare si - concomitent - de lichidare a societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor, intre asociati, cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare/conducere (original),
 • Daca este cazul:
  • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)
  • avize prealabile prevazute de legile speciale (ex. Agentia de mediu)
 • Dovada achitarii taxelor legale (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a).

Etapa 2 - radiere societate

 • Cerere de radiere;
 • Certificatul de inregistrare si anexele acestuia (original);
 • Situatia financiara de lichidare;
 • Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale aprobata de asociati (copie);
 • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale;
 • Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile legale, daca este cazul, in original (imputernicire speciala in forma autentica, avocatiala, sau delegatie);
 • Dovada achitarii taxelor (taxa judiciara de timbru in original, timbre judiciare, taxa de registru, tariful de publicare in M.Of. Partea a IV-a daca este cazul).
 1.  
 2. III. Dizolvarea voluntara si lichidarea cu numire de lichidator (societate cu doi sau mai multi asociati) - etape si acte necesare
  • cazul in care asociatii nu ajung la un acord privind repartizarea patrimoniului societatii dupa plata datoriilor

​Etapa 1

 • Cerere de depunere si mentionare acte (original);
 • Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind dizolvarea si numirea lichidatorului cu mentiunea incetarii mandatului membrilor organelor de administrare si/sau de conducere ale persoanei juridice (original);
 • Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  • taxa judiciara de timbru, in original;
  • timbre judiciare;
  • taxa de registru;
  • tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa 2 (dupa 30 de zile de la publicarea in M.Of. a Hotararii)

 • Cerere de inregistrare (original);
 • Contractul de administrare incheiat intre societatea supusa procedurii de dizolvare si lichidare si lichidatorul persoana juridica,
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre lichidatori precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele fizice desemnate sa reprezinte lichidatorul persoana juridica din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);
 • Daca este cazul:
  • avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);
  • imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  • taxa judiciara de timbru, in original;
  • timbre judiciare;
  • taxa de registru;
  • daca este cazul, tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Etapa 3 (dupa ce a fost efectuata lichidarea)

 • Cerere de radiere (original);
 • Situatia financiara de lichidare aprobata de asociati;
 • Hotararea de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie);
 • Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
 • Certificatul emis de Administratia Financiara (certificat de atestare fiscala) din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (original);
 • In cazul SA si SCA se va depune, dupa caz, si:
  • darea de seama asupra gestiunii administratorilor si raportul cenzorilor/auditorilor financiari, daca unul sau multi administratori din SA si SCA au fost numiti lichidatori (original);
  • registrele SA si SCA.
 • Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxa judiciara de timbru (in original), timbre judiciare, taxa de registru si - daca este cazul - tariful de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
 1.  
 2. IV. Dizolvarea si lichidarea voluntara a societatilor cu mai multi asociati, cu numire a lichidatorului

Etapa 1

 • Cererea de inregistrare (in original)
 • Hotararea AGA de dizolvare a societatii si de numire a lichidatorului
 • Declaratia lichidatorului cum ca detine aceasta calitate (in original)
 • Specimenul de semnatura al lichidatorului (in original)
 • Dovada platii taxelor legale (taxa judiciara de timbru, timbrul judiciar, taxa de registru, taxa de publicare in M.Of. Partea IV).

Etapa 2

 • Cerere de radiere (original)
 • Situatia financiara de lichidare si proiectul de repartizare al activului (copie)
 • Raportul lichidatorilor
 • Certificatul de inregistrare cu anexele acestuia (in original)
 • Certificatul de la Administratia Financiara din care rezulta ca nu exista datorii la bugetul de stat si/sau la contributiile sociale (copie)
 • Dovada platii taxelor legale.

Inchidere S.R.L.: prevederi legale

Dizolvarea societatilor comerciale are loc, conform legii, prin trecerea timpului stabilit ca durata a societatii, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia, declararea nulitatii societatii, hotararea adunarii generale, hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat - pentru motive temeinice, falimentul societatii, alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea firmei are loc fara lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege. Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Transmiterea patrimoniului are loc (si societatea isi inceteaza existenta) la urmatoarele date:

 • daca nu s-a facut opozitie, pe data expirarii termenului de introducere a opozitiei
 • daca s-a facut opozitie, pe data la care a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datraoriilor.

Cand sunt mai multi asociati, exista situatii in care se doreste dizolvarea unui s.r.l. inainte de expirarea termenului fixat ca durata a societatii. Printre motive pot fi neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii. In acest caz, dosarul de inregistrare  urmeaza a fi depus la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul in a carei raza teritoriala isi are declarat sediul social firma si trebuie sa contina documentele necesare parcurgerii etapei de dizolvare si etapei de radiere. Pentru dizolvare, pe langa cerere si taxele legale, dosarul trebuie sa cuprinda:

 • actul prin care se modifica actul constitutiv, in original si in copie
 • eventual, avizele prealabile prevazute in legile speciale (in original)
 • plata taxei de publicarea a actului modificator in Monitorul Oficial

Dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii actului modificator in Monitorul Oficial (Partea IV) se trece la etapa a II-a - radierea.

Demersul de radiere poate fi demarat dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial, bineinteles, aceasta in cazul in care nu s-a inregistrat vreo opozitie. In cazul in care s-a facut opozitie, cererea de radiere se poate introduce dupa ce a devenit irevocabila hotararea de respingere a opozitiei (sau, dupa caz, hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor) dar nu mai devreme de termenul de 30 de zile in care pot aparea si alte opozitii.

Dosarul de radiere se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii comerciale si trebuie sa contina (pe langa cerere si dovezile privind plata taxelor) certificatul de inregistrare al societatii la Registrul Comertului, certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale, eventual dovada Agentiei teritoriale de mediu privind aprobarea bilantului de mediu (daca societatea fusese autorizata sa desfasoare activitati cu impact asupra mediului).

Ar mai fi de adaugat faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale a asociatilor pentru modificarea actului constitutiv se pot numi lichidatorii societatii comerciale. In acest caz, la dosarul de la Registrul Comertului privind radierea se depune si contractul de administrare incheiat intre societatea supusa dizolvarii si lichidarii si lichidatorul persoana juridical.

Despre tarifele pentru desfiintare firma aflati AICI.

Radieri firme cu datorii mici si mijlocii -  click detalii.

In vederea dizolvarii si radierii unei societati cu datorii ce nu mai pot fi achitate, intrucat societatea se afla intr-o situatie vadita de imposibilitate de plata, sunt necesare urmatoarele documente:

 • copii carti de identitate asociati;
 • copie CUI societate;
 • ultima balanta lunara;
 • ultimul bilant intocmit.

Inchidere societate temporara  -  click detalii.

Daca detineti o firma a carei activitate doriti sa o intrerupeti temporar, se face la Registrul Comertului o mentiune in acest sens, actele necesare fiind:

 • cerere de inregistrare prin care sa solicitati inregistrarea mentiunii privind suspendarea temporara a activitatii firmei; declaratie-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora/desfasoara activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;
 • hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor sau decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a activitatii, prin care va fi specificata durata suspendarii, precum si momentul reluarii activitatii;
 • certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii/suspendarea activitatii;
 • dovezile privind plata taxei/tarifului, conform prevederilor legale in vigoare.

Termeni si conditii:

 • Returnarea onorariului se poate face doar in situatia in care exista o culpa exclusiva a Prestatorului pentru nerealizarea unui serviciu platit. In acest ultim caz, returarea se va realiza dupa analizarea circumstantelor care au determinat un rezultat negativ, si dupa obtinerea aprobarilor necesare, durata medie fiind de 30 de zile lucratoare. 
 • In cazul prelungirii sediilor sociale, Prestatorul nu-si asuma obligatia de a notifica Beneficiarul cu privire la momentul expirarii, desi in principiu, in functie de logistica de care dispune, va lua masuri in acest sens, dar in sensul exercitarii unui drept, nu al unei obligatii. 

Important! Daca nu optati pentru niciunul dintre serviciile juridice sau financiare marca REINVENT CONSULTING, la finalul consultantei va trebui sa achitati tariful aferent : 150 RON/ 30 de minute. 

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind procedura de constituiri firme,va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: firma@reinventconsulting.ro.

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

 • Sediul central din Splaiul Independentei nr 273, Sector 6, Bucuresti - telefon 021.318.69.60/  0720.370.029
 • Sector 1: Intersectie strada Avionului cu strada Aripilor - telefon 0733.050.462.
 • Sector 2: Calea Mosilor intersectie cu Bulevardul Carol, langa ANAF Sector 3 situat pe Calea Mosilor nr.156 - telefon 0733.054.277
 • Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) - telefon 0733.050.465

 

Oferta sediu social, Reinvent Consulting
 

Ai nevoie de ajutor?

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30 la numarul afisat!

(021) 318.69.60

 

 

Ne puteti gasi la sediul central din Splaiul Independentei nr 273, Sector 6, Bucuresti sau la unul din sediile secundare:

 • Sector 1: Intersectie strada Avionului cu strada Aripilor - telefon 0733.050.462 
 • Sector 2: Calea Mosilor intersectie cu Bulevardul Carol, langa ANAF Sector 3 situat pe Calea Mosilor nr.156 - telefon 0733.054.277
 • Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) - telefon 0733.054.733

SUNA ACUM!

 
 
 

 

 

 

reducere onorarii servicii juridice Reinvent Consulting