Reinvent Consulting şirketi tarafından sunulan ana hizmetler

Reinvent Consulting, ticari, hukuki, mali ve vergi danışmanlık hizmetlerin markası olup yüksek uzmanlık çözümleri, stratejik ortakları, lojistik altyapısı ve mali kaynakların kesiştiği yerde bulunan bir merkezdir. Sunulan hizmetler, muhasebe kayıtları, (OSIM) Patent ve Marka Devlet

Ofisinde marka tescil hizmetleri ve Ticaret Sicil ve şirketlerin merkez adreslerine ev sahipliği yapan hizmetler ile tamamlanır.

Hizmetlerin kalitesi ve uzmanlarımızın profesyonelliği, bize gelen 12.000 ‘den fazla müşteri tarafından onaylanmış.

Merkez

 

Şirket kurma ve Ticaret Sicil Memurluğunda ek işlemler

Mali ve muhasebe kayıtları

Dernek ve Vakıflar

 

Merkez adreslerine ev sahipliği hizmetleri

 

 

(OSIM) Patent ve Marka Devlet Ofisi

 • S.R.L. (limited şirket), SRL-D (limited șirket-bașlangıç düzeyi), S.A.(anonim şirket), P.F.A.(yetkili kişi), I.I.(kişisel girişim), I.F.(aile şirketi), Kooperatif, Dernekler, Vakıflar, Sendikalar;
 • Faaliyet onaylama;
 • İş yeri açma/ kapatma;
 • Faaliyetin askıya alınması/ tekrar başlatılması;
 • Sermayenin artırılması;
 • Yönetici tayın etmek/ işten çıkartmak/ değiştirmek;
 • Faaliyet konusu değiştirme/ genişletme ve silmek;

 • Şirket kapatma hizmetleri;

 • Devir hizmetleri.

 • Yasal hükümlere göre muhasebe kayıtların tutulması;
 • Aylık tablosu ve analitik tabloların yapılması;
 • Muhasebe defterlerin hazırlanması;
 • Vergilerin hesaplanması;
 • KDV iadesi/ödemesi ile ilgili evrakların hazırlanması, devlet bütçesi için ödeme emirlerinin hazırlanması;
 • Mali denetim;
 •  Mali ve muhasebe
 • Danışmanlık hizmetleri.

 

 • Dernek/Vakıf kurmak;
 • Apartman sahipleri derneği kurmak;
 •  Dernek/Vakıf değişiklikleri;
 •  Merkez adres geçerliliğin uzatılması;
 •  Dernek/Vakıf feshi.

 

 

 • Merkez adreslerine ev sahipliği hizmetleri (temel sekreterlik hizmetleri içerir);
 • Merkez adres geçerliliği uzatmak;
 • Merkez adresi değiştirmek;
 • Şirketin süresini uzatmak.

 

 • Sanayi tasarımı ve modellerin tescil hizmetleri;
 • Marka tescil hizmetleri.