Comparatie entitati

Suna la 021-318.69.60 pentru programare!
Folositi tabelul de referinta pentru a observa diferentele intre tipurile de entitati de business.

Selectati pana la 4 tipuri de business pentru comparatie.

Alege tipurile de entitati
Personalitate juridica, sediu si activitate
 

Personalitate juridica, sediu si activitate

Societatile cu Raspundere Limitata (S.R.L.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Societatile pe actiuni (S.A.) sunt entitati cu personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale, precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise..
Persoana Fizica Autorizata (P.F.A.) nu are personalitate juridica. Activitatile permise de lege se desfasoara numai pe baza unei dovezi privind calificarea.
Intreprinderile individuale sunt entitati fara personalitate juridica care pot desfasura orice fel de activitate cu exceptia celor organizate si reglementate prin legi speciale (de exemplu, arhitectura, medicina, avocatura), precum si cele pentru care sunt reglementate coduri CAEN unice interzise.
Intreprinderea familiala (I.F.) este o forma de organizare economica fara personalitate juridica, formata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.
Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat, cu personalitate juridica, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat al unor persoane fizice si/sau juridice. Poate desfasura orice activitati permise de lege.
 
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN, insa, la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un cod CAEN principal, iar la obiectul secundar de activitate pot fi trecute mai multe coduri, mergand pana la toate codurile CAEN permise.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal.
Obiectul principal de activitate este reprezentat de un singur cod CAEN principal. Pentru activitati care presupun mai multe coduri CAEN, este necesara deschiderea mai multor Intreprinderi Individuale.
Activitatile economice desfasurate de o I.F. pot fi agricultura, industrie, turism, constructii, IT, comert. Nu se pot desfasura sub forma de I.F. activitatile economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale, activitatile economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte tipuri de interdictii, si nici profesiile liberale.
Societatile cooperative sunt obligate sa desfasoare activitatile prevazute de actul constitutiv exclusiv cu membrii cooperatori, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
 
Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei societati pe actiuni este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei persoane fizice asociate nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei intreprinderi familiale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Pentru infiintarea unei cooperative individuale nu este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social. Daca nu detineti nu spatiu in proprietate, va puteti orienta catre serviciul nostru de gazduire de sedii.
Asociati si angajati
 
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limita capitalului social, conform cotei de participare la acesta.
Raspunderea patrimoniala a asociatilor societatii comerciale cu raspundere limitata se face in limitele actiunilor detinute.
Raspunderea patrimoniala a titularului P.F.A. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.I. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Raspunderea patrimoniala a titularului I.F. se face cu intregul patrimoniu al persoanei fizice titulare.
Obligatiile societatii cooperative sunt garantate cu patrimoniul acesteia. Membrii cooperatori sunt tinuti pentru obligatiile societatii cooperative in limita aportului subscris de fiecare.
 
Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Societatea pe actiuni poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Persoana fizica autorizata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Intreprinderea individuala poate avea angajati pentru activitatea autorizata.
Membrii unei I.F. pot fi simultan PFA sau titulari ai unor I.I. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel in care si-au organizat I.F.. Membrii unei I.F. sunt asigurati in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege. I.F. nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
Intre societatea cooperativa si membrul cooperator pot exista raporturi de munca, in cazul membrilor cooperatori asociati la munca si capital, in temeiul contractului individual de munca sau al conventiei individuale de munca, dupa caz, incheiat/incheiata cu societatea cooperativa al carei membru este.
Taxare si impozitare, cheltuieli de administrare
 

- 16% impozit pe profit sau 3% (fara salariati), 2% (1 salariat) sau 1% (minimum 2 salariati);

 

- impozit dividende catre asociati persoane fizice 5 % sau catre persoane juridice - 0%, daca persoana juridica romana care primeste dividendele, detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de prticipare ale celeilalte persoane juridice , pe o perioada de un an implinit pana la data  platii acestora inclusiv.

- TVA 20 % incepand cu data de 01 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016;           
- TVA 19% incepand cu data de 01 ianuarie 2017; TVA 9 % pentru prestarile de servicii si/sau livrari de bunuri cf. art. 291 alin. (2) din Codul Fiscal; 5% pentru prestarile de servicii si livrarile de bunuri enumerate la art. 291 alin (3) din Codul Fiscal;          

- contributii salarii: 10,5% CAS, 5,5% CAS, 0,5% Somaj, 16% Impozit pe venituri din salarii;         

- contributii salarii pentru angajator: 15,8% CAS conditii normale de munca, 20,8% CAS conditii deosebite de munca, 25,8% CAS conditii speciale de munca, 5,2% CASS, 0,85% CCI, 0,5% Somaj, 0,15% - 0,85% (in functie de codul CAEN) Accidente de munca, 25% Fond garantare creante salariale            

 

- 16% impozit pe profit . 

impozit dividende catre asociati persoane fizice 5 % sau catre persoane juridice - 0%, daca persoana juridica romana care primeste dividendele, detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de prticipare ale celeilalte persoane juridice , pe o perioada de un an implinit pana la data  platii acestora inclusiv.

- TVA 20 % incepand cu data de 01 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016;           
- TVA 19% incepand cu data de 01 ianuarie 2017; TVA 9 % pentru prestarile de servicii si/sau livrari de bunuri cf. art. 291 alin. (2) din Codul Fiscal; 5% pentru prestarile de servicii si livrarile de bunuri enumerate la art. 291 alin (3) din Codul Fiscal;          

- contributii salarii: 10,5% CAS, 5,5% CAS, 0,5% Somaj, 16% Impozit pe venituri din salarii;         

- contributii salarii pentru angajator: 15,8% CAS conditii normale de munca, 20,8% CAS conditii deosebite de munca, 25,8% CAS conditii speciale de munca, 5,2% CASS, 0,85% CCI, 0,5% Somaj, 0,15% - 0,85% (in functie de codul CAEN) Accidente de munca, 25% Fond garantare creante salariale            

- 16% pe venit si 5,5% CASS, resursele financiare pot fi folosite oricand in timpul anului;

- TVA 20 % incepand cu data de 01 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016;           
- TVA 19% incepand cu data de 01 ianuarie 2017; TVA 9 % pentru prestarile de servicii si/sau livrari de bunuri cf. art. 291 alin. (2) din Codul Fiscal; 5% pentru prestarile de servicii si livrarile de bunuri enumerate la art. 291 alin (3) din Codul Fiscal;          

- contributii salarii: 10,5% CAS, 5,5% CAS, 0,5% Somaj, 16% Impozit pe venituri din salarii;         

- contributii PFA:  

* Obligatorii: CAS    10,5% cota redusa, 26,3% cota normala
CASS    5,5 %;

* Optionale: Somaj    0,5%, CCI    0,85%, Accidente munca    0,15%-0,85 %

 

 
- 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
- 16% pe venit si 5,5% CASS, nu se plateste impozit pe dividende
 
Activitatea de evidenta contabila
 

Evidenta contabila se tine in partida dubla.

 

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida dubla.

 

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

 

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

 

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.

Evidenta contabila se tine in partida simpla.

Pentru a va putea dedica activitatilor esentiale de afaceri, este important sa incredintati activitatea de evidenta contabila unei echipe de profesionisti.