Autorizatie functionare Primarie si institutii abilitate DSV, DSP, ISU, MEDIU

Firmele care au activitati autorizate la sediul social sau au punct de lucru dedicat derularii activitatii lor, necesita obtinerea de la Primaria pe raza careia activeaza a acordului de functionare.

Fiecare institutie solicita documente specifice, dosarul care trebuie depus depinzand de la caz la caz.

Noi va putem obtine orice aviz de functionare de la institutiile abilitate (Primarie, DSP, DSV, PSI, Mediu etc.) sau negatii dupa caz.

Tarif obtinere autorizatie activitate Primarie si avize institutii abilitate DSV, DSP, ISU, MEDIU

Autorizatie functionare Primarie + DSV, DSP: 900 lei

Inspectoratul Situatiilor de Urgenta:

 • negatie ISU: 100 lei
 • Aviz ISU - pentru spatii peste 200 mp:
 • pentru proiect mic: 300 lei
 • pentru proiect mediu: 500 lei
 • pentru proiect mare: incepand cu 4000 lei

Mediu

 • Aviz Mediu - cerere: 100 lei
 • pentru proiect mic: 300 lei
 • pentru proiect mediu: 500 lei
 • pentru proiect mare: incepand cu 4000  lei

Important:

 • NU sunt incluse taxele catre institutiile mentionate (acolo unde se percep taxe)!
 • La acest pret se adauga anumite taxe, acestea variaza in functie de activitatea firmei, cat si de fiecare Primarie in parte.
 • Tariful acopera obtinerea acordului de functionare pe raza Bucurestiului.

Acte necesare pentru obtinerea de la Primarie a acordului de functionare activitati comerciale:

 • Cerere, formular tipizat;
 • B I./C.I. a administrator firma;
 • Delegatia/ imputernicirea persoanei desemnate - acolo unde este cazul;
 • CUI-ul societatii comerciale;
 • Certificatul constatator pentru punctul de lucru;
 • Dovada inregistrare sanitara – veterinara si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul;
 • Procesul verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare si notificarea certificarii conformitatii, dupa caz (de ex. pentru saloane de infrumusetare si coafura/ manichiura);
 • Autorizatia de Mediu, daca spatiul destinat comertului depaseste 400 mp;
 • Autorizatia de Securitate incendiu, dupa caz;
 • Declaratie de clasificare, daca este cazul;
 • Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;
 • Contractul de detinere a spatiului;
 • Acord de subinchiriere, unde este cazul;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar; 
 • Acordul Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari si tabelul nominal cu acordul proprietarilor, vecini ai spatiului, pe orizontala si verticala, conform Legii nr. 230/2007 – numai in cazul in care se schimba obiectul de activitate;
 • Planul de situatie privind incadrarea in zona a spatiului comercial, la scarile 1:500 si 1:2000;
 • Releveul spatiului inchiriat;
 • Autorizatia de construire insotita de procesul verbal de receptionare a lucrarii unde este cazul;
 • Contractul incheiat cu o societate de salubrizare, insotit de ultima factura si chitanta prin care s-a efectuat plata acesteia;
 • Adresa emisa de catre Administratia Pietelor pentru titularul de contract, prin care se atesta faptul ca agentul economic nu figureaza cu datorii;
 • Fotografii exterior, dupa caz;
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original.

Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica:

 • Cerere – formular tipizat;
 • Dovada platii taxei pentru eliberarea/ vizarea autorizatiei – copie certificata conform cu originalul;
 • Imputernicire pentru depunere documentatie/ridicare autorizatie, daca este cazul– in original;
 • B. I./C.I. persoana care depune documentatia de autorizare – copie;
 • CUI societate– copie;
 • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registului Comertului pentru deschiderea si autorizarea punctului de lucru – copie;
 • Declaratia de impunere privind ocuparea domeniului public, inregistrata la D.I.T.L. al sectorului aferent, daca este cazul – copie;
 • Dovada folosirii spatiului (contract inchiriere/ act proprietate etc.) – copie;
 • Actul initial care arata cine detine spatiul in calitate de proprietar– copie;
 • Autorizatie de construire/ alt document prin care s-a autorizat schimbarea de destinatie in unitate de alimentatie publica, daca este cazul – copie;
 • Autorizatia sanitara de functionare/ Proces verbal de constatare a conditiilor igienico – sanitare/ Notificare de certificarea conformitatii – copie;
 • Autorizatie sanitara veterinara/ Documentul de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor – copie;
 • Autorizatia de mediu/ declaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 de locuri pe scaun/ dovada solicitarii de obtinere a autorizatiei de la autoritatea de mediu – copie;
 • Autorizatia de securitate la incendiu, daca este cazul – copie;
 • Adresa cu informatii privind calificarea personalului angajat;
 • Declaratie privind clasificarea unitatii– original;
 • Certificatul eliberat de I.T.M/ extras Revisal cu informatii privind calificarea angajatilor – copie;
 • Acordul Asociatiei de Proprietari care va contine data Adunarii Generale in care s-a aprobat ca agentul economic sa desfasoare activitate de alimentatie publica intr-un spatiu al condominiului precum si orarul de functionare aprobat. Tabelul nominal cu proprietarii direct afectati de activitatea desfasurata de catre agentul economic, pe plan orizontal si vertical, cu B.I./C.I.- serie si numar si semnatura;
 • Planul de incadrare in zona, la scarile 1:500 si 1:2000 / Planul complexului comercial in care se afla unitatea, cu pozitionarea acesteia – unde este cazul;
 • Releveul;
 • Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie a lucrarii /Avizul de amplasare pentru constructiile provizorii amplasate pe domeniul public (inclusiv pentru terase);
 • Certificatul de atestare fiscala care arata ca societatea nu are datorii la bugetul local ;
 • Fotografii (fata si lateral);
 • Acordul de functionare eliberat anterior, in original;
 • Alte avize, autorizatii, acorduri, declaratii si certificate speciale, dupa caz;

Atentie! Autorizatia de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica va fi eliberata  in termen de 30 de zile de la solicitare, daca sunt indeplinite conditiile mentionate mai sus.

 

Click aici pentru detalii privind Autorizarea activitatii la Registrul Comertului.

 

 

Ai nevoie de ajutor?

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30 la numarul afisat!

(021) 318.69.60

 

 

Ne puteti gasi la sediul central din Splaiul Independentei nr 273, Sector 6, Bucuresti sau la unul din sediile secundare:

 • Sector 1: Intersectie strada Avionului cu strada Aripilor - telefon 0733.050.462 
 • Sector 2: Calea Mosilor intersectie cu Bulevardul Carol, langa ANAF Sector 3 situat pe Calea Mosilor nr.156 - telefon 0733.054.277
 • Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) - telefon 0733.054.733

SUNA ACUM!

 
 
 

 

 

GHIDUL UNUI SRL

Ghidul SRL 2020, ghid antreprenoriat, ghidul antreprenorului roman, ghid SRL, ghid firma, Reinvent Consulting