ACTE FIRMA: Redactari acte si operatiuni la Registrul Comertului 

Tarife redactare acte (includ onorariul, taxele la Registrul Comertului si TVA) - servicii fractionate, in cazul in care nu efectuam operatiunea juridica de infiintare firma sau mentiuni Registrul Comertului:

 • acte firma, acte infiintare firma, Reinvent ConsultingRezervare denumire - 75 Lei
 • Intocmire Act Constitutiv - 150 Lei
 • Intocmire Contract de Comodat - 150 Lei
 • Asistenta completare formulare (20 de minute) - 50 Lei
 • Completare si depunere cerere eliberare certificat constatator + ridicare certificate -100 Lei
 • Obtinere duplicate documente - 85 Lei
 • Obtinere copii certificate - 95 Lei
 • Rezervare emblema societate comerciala- 150 Lei
 • Intocmire delegatie - 85 Lei

Acte necesare infiintare SRL: 

 • Copie B.I./C.I./Pasaport - Asociat(i);
 • Copie B.I./C.I./Pasaport - Administrator(i);
 • Copie Contract Spatiu - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor).
 • Actul Constitutiv (redactat de catre noi)
 • Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi);
 • Adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi);
 • Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator;
 • Specimenul de Semnatura al Administratorului.

Click aici pentru detalii INFIINTARE SRL

Acte necesare infiintare PFA:

 • Copie C.I.;
 • Copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul nostru de gazduire sedii sociale);
 • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate;
 • Acordul Asociatiei de proprietari/ locatari;
 • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: -Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) - dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
 • Contract de comodat;
 • Specimen de semnatura.

Click aici pentru detalii INFIINTARE PFA

Daca nu optati pentru niciunul dintre serviciile juridice sau financiare marca REINVENT CONSULTING, la finalul consultantei va trebui sa achitati tariful aferent : 150 RON/ 30 de minute.