Контакт

 

 

Седалище

Информация

Телефон

Услуги

 

 

 

 централно седалище на Реинвент Консалтинг (Reinvent Consulting)

 НОВОТО - Специфичните услугите на Реинвент Консалтинг за създаване на фирми, допълнителни документи/ обстоятелства, регистриране на марки в Държавната служба за изобретенията и марките (Д.С.И.М.), се извършват в цялата страна.

Сплайул Индепенденцей № 273, сектор 6

Петък- Понеделник 9:00-17:30
 

 

+4 021.318.69.60

 

+4 0720.370.029

 

+4 0733. 054. 581

financiar.contabil@reinventconsulting.ro

 Финансово-счетоводни консултантски услуги

 

+4 0734. 054.733

 consultanta.comerciala@reinventconsulting.ro

 Правни консултантски услуги

Работен пункт в Търговския регистър.

 От 15.02.2010 г., можете да учредите търговски дружества в офиса ни срещу Търговския регистър в Букурещ.

Петък- четвъртък

8:00 -16.30

Понеделник

8:00-14:00

 

+4 0733.054.277

 

+4 0733.054.634 

 

Контакт: