Основните услуги, предлагани от Реинвент Консалтинг   

Реинвент Консалтинг е търговска марка на интегрираните търговски, правни, финансови и фискални консултации, пресечна точка между решенията на високо ниво на експертиза, стратегически партньори, логистика, инфраструктура и финансови ресурси.

Предлаганите решения са допълнени от счетоводни услуги, регистрация в Д.С.И.М. и операции в Търговския регистър и поддържане на седалищата на фирмите.

Качеството на обслужване и професионализмът на нашите специалисти са признати от повече от 12 000 клиенти.

Услуги

 

Основаване на фирми и регистрация на обстоятелства в Търговския регистър

Финансово- счетоводна отчетност

Сдруженията и фондации

 

Осигуряване на седалище

 

 

 

Д.С.И.М.

 • Създаване на ООД, ООД-Д( Д–дебютант), АД, Оторизирано физическо лице, Индивидуално предприятие, Фамилно предприятие,  Кооперации, Сдружения, Синдикати;
 • Лицензионните дейности;

 • Откриване / закриване на работни пунктове;

 • Прекратяване / възобновяване на дейност;

 • Увеличение на капитала;

 • Назначаване / уволнение / промяна на управителя;
 • Модификация / разширение / прекодиране и премахване на предмет на дейност;

 • Затваряне на фирми;

 • Прехвърляне.
 • Счетоводство в съответствие със законните  разпоредби;
 • Подготвяне на оборотна ведомост и аналитичните отчети;

 • Изчисляване на данъци;

 • Декларация за  ДДС;

 • Изготвяне на платежни нареждания към държавния бюджет;

 • Финансов одит;

 • Данъчно и търговско консултиране.

 

 • Учредяване на Асоциации / Фондации ;
 • Създаване на Асоциации на собствениците;

 • Промяна на Асоциации /Фондации;

 • Продължаване на срока на седалището;

 • Промяна на адреса на седалището Разпускане на Асоциация/ Фондация.

 

 

 • Осигуряване на седалище (включва основни секретарски услуги);
 • Продължаване на срока на седалище на фирма;

 • Промяна на седалище;

 • Удължаване на срока на работа

 

 • Регистриране на изображения и индустриални модели;
 • Регистриране на търговски марки.