Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει η Reinvent Consulting

Η Reinvent Consulting είναι το σήμα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής εμπορικών, νομικών, χρηματοοικονομικών και φορολογικών συμβουλών, ενα  hub που βρίσκεται στο σταυροδρόμι όπου συναντιούνται λύσεις υψηλής εμπειρογνωμοσύνης, στρατηγικοί εταίροι, υποδομή επιμελητείας και χρηματικοί πόροι.

Οι λύσεις που προσφέρουμε συμπληρώνονται από υπηρεσίες τήρησης των λογιστικών βιβλίων, εγγραφές στο O.S.I.M (Κρατικό Οργανισμό Καινοτομιών και Σημάτων), καθώς και εκπλήρωση των διαδικασιών στο Εμπορικό Γραφείο και στέγαση εταιρικών έδρων εμπορικών εταιρειών.

Η ποιότητα και ο επαγγελματισμός των εμπειρογνωμόνων μας εκτιμούνται από περισσότερο από 12.000 πελάτες που πέρασαν το κατώφλι της εταιρείας μας.

 

Υπηρεσίες

 

 

Ιδρύσεις εταιρειών και καταχώριση στοιχείων στο Εμπορικό Μητρώο

 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων

 

Ενώσεις και Ιδρύματα

 

Στέγαση εταιρικής έδρας

 

 

OSIM

 

 

 

 •  Ιδρύσεις Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ε.Π.Ε για Αρχάριους,

Φυσικού Προσώπου Ανεξάρτητης Δραστηριότητας,

Μονοπρόσωπης Επιχείρησης, Οικογενιακής Επιχείρησης,

Συνεταιρισμών,

Ενώσεων, Ιδρυμάτων,

Συνδικάτων,

 • Αδειοδότηση δραστηριοτήτων;
 • Κλείσιμο/Ανοιγμα γραφείου/σημείου εργασίας,
 • Αναστολή/Εναρξη δραστηριότητας,
 •  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
 • Διορισμός / Ανάκληση, Αλλαγή διαχειριστών,
 • Μεταβολή / Επέκταση/ Κωδικοποίηση και διαγραφή δραστηριοτήτων,
 •  Κλείσιμο Εταιρειών,
 • Εκχώρηση.

 

 

 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις νόμιμες προβλέψεις,

 

 • Σύνταξη των ισολογισμών ελέγχου και των αναλυτικών ισολογισμών,

 

 • Κατάρτιση των λογιστικών βιβλίων,

 

 • Υπολογισμός φόρων, Σύνταξη της δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ,

 

 • Σύνταξη των διαταγών πληρωμής προς το δημόσιο προϋπολογισμό,

 

 •  Χρηματοοικονομικός Ελεγχος,

 

 • Παροχή Φορολογικών και
 • Εμπορικών Συμβουλών.

 

 

 

 

 • Ιδρυση Ενώσεων/Ιδρυμάτων,

 

 • Σύσταση Ενωσης Ιδιοκτητών,

 

 • Τροποποίηση Ενωσεων / Ιδρυμάτων,

 

 • Παράταση εταιρικής έδρας

 

 • Διάλυση Ενωσεων/Ιδρυμάτων

 

 

 • Στέγαση εταιρικής έδρας (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Secretariat Basic);

 

 • Παράταση εταιρικής έδρας;

 

 • Μεταφορά εταιρικής έδρας;

 

 • Παράταση της διάρκειας λειτουργίας.

 

 

 • Εγγραφή βιομηχανικών σχεδίων και προτοτύπων;

 

 • Εγγραφή σημάτων