Επικοινωνία

 

Εδρα

Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Υπηρεσίες

 

 

 

Κεντρική Εδρα Reinvent Consulting

 ΝΕΑ – Η Reinvent Consulting παρέχει τις υπηρεσίες ίδρυσης εταιρειών, σύνταξης πρόσθετων πράξεων/ καταχώρισης στοιχείων, εγγραφή σημάτων στο OSIM (Κρατικό Οργανισμό Καινοτομιών και Σημάτων), σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Οδός Splaiul Independentei, αρ. 273, 6-ο Δημ. Διαμέρισμα Βουκουρεστίου

Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00 - 17:30

 

+4 021.318.69.60

 

+4 0720.370.029

+4 0733. 054.581

financiar.contabil@reinventconsulting.ro

Οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και λογιστικές υπηρεσίες 

 

+4 0734. 054.733

consultanta.comerciala@reinventconsulting.ro

Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών

Γραφείο Εργασίας στο Εμπορικό Μητρώο 

Αρχίζοντας από τις 15.02.2010, μπορείτε να ιδρύσετε εμπορικές εταιρείες στο γραφείο μας που βρίσκεται απέναντι στο Γραφείο του Εμπορικού Μητρώου Βουκουρεστίου.  

Δευτέρα Πέμπτη: 8:00-16:30

Παρασκευή: 8:00-14:00

 

 

+4 0733.054.277

 

+4 0733.054.634

 

Επικοινωνία