Cesiune firma (cesiune societate comerciale sau cesiune parti sociale/ actiuni)

cesiune firma si cesiune parti sociale Reinvent Consulting

 

Daca ati hotarat sa vindeti societatea comerciala, sau parti sociale (ori actiuni, in cazul societatii pe actiuni) din aceasta, atunci mentiunea pe care trebuie sa o inregistrati la Oficiul Registrului Comertului este cea privind cesiunea (de parti sociale, respectiv de actiuni, dupa caz).

 

La demararea procedurii, sau la un moment intermediar pe parcursul intocmirii dosarului, pe langa documentele solicitate, este nevoie de prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si de copii ale actelor societatii comerciale.

Acte necesare cesiune firma/ cesiune parti sociale sau actiuni

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale actelor societatii.

Va vom intocmi un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

 • Contract de cesiune,
 • Hotararea Adunarii Generale,
 • Act Aditional/Decizie Asociat Unic,
 • Act Constitutiv Actualizat,
 • Delegatie.

In urma unor modificari legislative, cesiunea unei societati comerciale se realizeaza printr-o procedura in doi pasi, ce presupune trecerea a cca 45 de zile. Acest termen este valabil pentru Bucuresti si Ilfov, in cazul restului judetelor tarii putem onora acest serviciu intr-un termen cu aproximativ 2 saptamani mai mare (pentru ca procedura presupune si trimiteri postale, atat cu clientul, cat si cu institutiile statului).

Cesiune parti sociale

Documentele necesare pentru inregistrarea mentiunii privind operatiunea de cesiune parti sociale (transmiterea partilor de interes si a partilor sociale):

Etapa I – numai pentru transmiterea catre persoane din afara societatii la SRL, cu exceptia cazului in care dobandirea de parti sociale are loc prin succesiune sau act de adjudecare.

 • Cererea de depunere si mentionare acte;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic), in original;
 • imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);
 • Dovezile privind plata tarifului legal;
 • tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Etapa a – II – a

 • Cererea de inregistrare;
 • Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/ deciziei asociatului unic;
 • Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic;
 • Actul constitutiv actualizat, in original;
 • Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat si de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta;
 • Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati;
 • In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz: certificatul de deces si certificatul de mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii (original), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori;
 • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre asociatul unic/noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale/noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original);
 • Declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii;
 • Certificatul, original sau copie, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia;
 • Dovezile privind plata tarifului legal;
 • Tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Tarife - toate taxele incluse!

I.Majorare capital social cu includere 1 asociat /revocare si numire administrator;

Tarif vechi: 1450 RonTarif nou: 625 Ron

II. Cesiune parti sociale - excludere 1 asociat

Tarif vechi: 950 RonTarif nou: 435 Ron

Total cesiune indirecta: 1060 Ron

Tarif vechi: 1450 RonTarif nou: 590 Ron

 • Cesiune interna cu excludere 1 asociat (SRL 2 asociati)

Tarif vechi: 850 Ron/ Tarif nou: 435 Ron

 • Cesiune interna cu excludere asociat care era administrator (SRL 2 asociati)

Tarif vechi: 950 Ron/ Tarif nou: 590 Ron

Pentru firmele cu mai multi asociati se adauga suma de 50 lei, pentru fiecare asociat, reprezentand taxe de publicare in Monitorul Oficial per numar de caractere .

Pentru alte judete se adauga suma de 100 lei.

Pentru a afla tarifele pentru alte servicii, va rugam sa accesati Lista de preturi pentru mentiuni

 

Oferta sediu social, Reinvent Consulting
 

Ai nevoie de ajutor?

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30.

(021) 318.69.60

 

 

Ne puteti gasi la sediul central din Splaiul Independentei nr 273, Sector 6, Bucuresti sau la unul din sediile secundare:

 • Sector 1: Intersectie strada Avionului cu strada Aripilor - telefon 0733.050.462
 • Sector 2: Calea Mosilor intersectie cu Bulevardul Carol, langa ANAF Sector 3 situat pe Calea Mosilor nr.156 - telefon 0733.054.277
 • Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) - telefon 0733.050.465

 

 
 
 

 

 

 

reducere onorarii servicii juridice Reinvent Consulting