ACTE FIRMA: Redactari acte si operatiuni la Registrul Comertului 

Tarife redactare acte (includ onorariul, taxele la Registrul Comertului si TVA) - servicii fractionate, in cazul in care nu efectuam operatiunea juridica de infiintare firma sau mentiuni Registrul Comertului:

 • acte firma, acte infiintare firma, Reinvent ConsultingRezervare denumire - 75 Lei
 • Intocmire Act Constitutiv - 150 Lei
 • Intocmire Contract de Comodat - 150 Lei
 • Asistenta completare formulare (20 de minute) - 50 Lei
 • Completare si depunere cerere eliberare certificat constatator + ridicare certificate -100 Lei
 • Obtinere duplicate documente - 85 Lei
 • Obtinere copii certificate - 95 Lei
 • Rezervare emblema societate comerciala- 150 Lei
 • Intocmire delegatie - 85 Lei

Acte necesare infiintare SRL: 

 • Copie B.I./C.I./Pasaport - Asociat(i);
 • Copie B.I./C.I./Pasaport - Administrator(i);
 • Copie Contract Spatiu - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor).
 • Actul Constitutiv (redactat de catre noi)
 • Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi);
 • Adeverinta Asociatie de Propietari - daca este cazul (redactata de catre noi);
 • Declaratiile de Asociat / Asociat Unic si Administrator;
 • Specimenul de Semnatura al Administratorului.

Click aici pentru detalii INFIINTARE SRL

Acte necesare infiintare PFA:

 • Copie C.I.;
 • Copie legalizata dupa dovada de proprietate (in cazul in care nu aveti unde sa va inregistrati sediul, puteti opta pentru serviciul nostru de gazduire sedii sociale);
 • Certificat de atestare fiscala in original, in termen de valabilitate;
 • Acordul Asociatiei de proprietari/ locatari;
 • Documente care atesta pregatirea/experienta profesionala: -Copie dupa diploma/acte de studiu/atestate (care sa aiba legatura cu obiectul de activitate ce urmeaza a fi desfasurat) - dovada calificarii in domeniul de activitate urmarit;
 • Contract de comodat;
 • Specimen de semnatura.

Click aici pentru detalii INFIINTARE PFA